Laatste update: 15/02/2016

Wegwijs voor professionelenInstructies


 • Om voldoende materiaal te hebben om te onderzoeken, werkt het CMG met stalen die ongeveer 10 ml bloed bevatten.
 • De exacte vereisten voor bloedafnames en voor het transport vind je voor elke test terug in de labogids analyses. Analyses op weefsel of sperma worden enkel uitgevoerd na telefonisch overleg.
 • Elke aanlevering van een staal moet vergezeld gaan van een volledig ingevuld aanvraagformulier, dat minstens de volgende gegevens van de patiënt vermeldt:
  • naam en voornaam (let wel: in die volgorde, om verwarring te vermijden bij minder gebruikelijke namen).
  • geboortedatum
  • adres
  • telefoonnummer
  • voor Belgische mutualiteitspatiënten: de naam van het ziekenfonds en het lidnummer van de patiënt
 • Kadert de aanvraag in een zwangerschap of kinderwens, dan hebben we deze gegevens van beide wenspartners nodig. Dus ook hun beider adres, als dat verschillend zou zijn.
 • Ook op elk afgeleverd staaltje moeten de patiëntgegevens staan, in dit geval minstens.
  • naam
  • voornaam
  • geboortedatum
 • Van u, als aanvragend arts, hebben we nodig:
  • naam en voornaam
  • RIZIV-nummer
  • adres
  • telefoonnumer
 • Voor vele analyses is een directe verwerking van het staal nodig. Dat is onmogelijk als de indicatie én de gevraagde analyses niet aangekruist zijn op het aanvraagformulier. Vergeet dat a.u.b. niet te doen.
 • Informeer ons ook over extra klinische gegevens die van belang kunnen zijn om een juiste genetische diagnose te stellen. Gaat het bv. om een gekende genetische aandoening in de familie, voeg die gegevens a.u.b. toe, inclusief kopies van eventueel beschikbare klinische en/of genetische verslagen van het aangetaste familielid.
 • Gebeurt het onderzoek in het kader van een PGD-behandeling, vermeld dan niet alleen welk soort test vereist is, maar ook de reeds gekende testresultaten. Als u erover beschikt, bezorg ons dan tegelijk een kopie van de testrapporten.
  Zonder die informatie kunnen wij het staal niet onderzoeken. De test moet dan uitgesteld worden, iets waarvan wij u schriftelijk op de hoogte stellen.

<top>
 • Stalen en bijhorende aanvraag kan u (laten) afleveren (zie De Weg naar en in het CMG)
  • (altijd) in het UZ Brussel trieercentrum: groene zone B, gelijkvloers, of
  • in het labosecretariaat genetica: grijze zone A, niv. -1, route 1102, tussen 8u en 16u.
 • Afhankelijk van het soort test kan u het staal samen met het volledig ingevulde aanvraagformulier door de patiënt zelf laten brengen, laten leveren door een koerier of per post opsturen.
  Zie ook "Naar UZ Brussel" - Routebeschrijving.