Laatste update: 30/11/2016

Wegwijs voor patiënten


De testresultaten

Genetisch onderzoek is een hoogtechnologische aangelegenheid, die de inzet van veel (arbeids)tijd en middelen vraagt. Het is economisch niet haalbaar om elke aandoening individueel te testen, en dus moeten we soms wachten op de stalen van verschillende patiënten tot een test op alle verzamelde stalen tegelijkertijd uitgevoerd kan worden.


De tijd nodig om een genetische test af te werken verschilt van aandoening tot aandoening. Details hierover per test vind je terug in de UZ Brussel laboratoriumgids.
Opgelet! Voor PGD testonwikkelingen gelden andere duurtijden. Klik op 'Detail' rechts van een test in het overzicht van PGD-testen.

Zie ook Vaak gestelde vragen.

  • Voor bepaalde chromosomale aandoeningen – robertsoniaanse translocaties (een translocatie van een volledige arm) – duurt de ontwikkeling twee tot drie maanden, voor andere – reciproke translocaties (een translocatie tussen twee verschillende chromosomen) – kan het tot zes maanden duren.
  • Voor monogene aandoeningen verschilt de duurtijd sterk van patiënt tot patiënt. Bij veel voorkomende aandoeningen waarvoor reeds een PGD-test bestaat, duurt de ontwikkeling doorgaans twee tot vier maanden, maar als aanpassingen nodig zijn, kan dat langer zijn.

Hoe dan ook is niet voor elke genetische aandoening een standaardtest voorhanden. Is dat niet het geval, dan kan het CMG zelf een nieuwe test ontwikkelen of het onderzoek voeren in samenwerking met laboratoria in binnen- of buitenland. Dat kan maanden duren, in sommige gevallen zelfs meer dan een jaar.
Dat komt enerzijds doordat sommige aandoeningen zeldzaam zijn, anderzijds doordat vaak meerdere kandidaat-genen getest moeten worden.

  • De CMG-arts zal tijdens de consultatie proberen in te schatten hoe lang de ontwikkeling van jouw test zal duren. Uit het bovenstaande vloeit voor dat die schatting enkel als richtlijn geldt: soms gaat het sneller, soms duurt het langer.
  • Je hoeft dus niet zelf contact te nemen met het CMG voor een stand van zaken. Zodra de resultaten ter beschikking zijn, zal het secretariaat je contacteren voor een afspraak met de CMG-arts, om ze te bespreken.
  • Wacht je op de resultaten van een test in het kader van een PGD-behandeling, dan kan je eventueel contact opnemen met de PGD-coördinator voor een stand van zaken. Dat doe je het best via mail: pgd@uzbrussel.be.
  • Voor prenatale testen zijn de resultaten doorgaans ter beschikking binnen de zeven à tien dagen na het onderzoek. Ook in dit geval word je gecontacteerd voor de bespreking van de resultaten.