Laatste update: 28/06/2017

Ondersteunende diensten

Wilt u als professioneel weten hoe u een staalaanvraag moet indienen en wat de specifieke vereisten zijn voor elke test?
Zie Wegwijs voor professionelen.
Voor meer informatie daarover kunt u ook telefonisch terecht bij het laboscretariaat


BRIGHTcore

BRIGHTcore is een interuniversitaire samenwerking om zware en dure apparatuur en IT-infrastructuur te centraliseren voor de uitvoering van analyses van het volledige genoom (genoom-wijde analyses).
Dit interuniversitaire platform werkt hoofdzakelijk voor de VUB- en ULB-universiteiten en hun universitaire ziekenhuizen (UZ Brussel, Hôpital Erasme en Hôpital Huderf), maar soms ook voor externen.

Op dit moment heeft BRIGHTcore verschillende instrumentsystemen met de nodige randapparatuur om snel genoom-wijde analyses uit te voeren: Next Generation Sequencing (Illumina HiSeq/MiSeq en Ion Torrent PGM) en Microarray (Illumina iScan/Affymetrix Genechip 3000).

Het BRIGHTcore team biedt kwalitatieve ondersteuning: het platform is BELAC-geaccrediteerd volgens de ISO15189:2012 norm. Het geeft advies op maat van de onderzoeker bij projectaanvragen, assay-ontwikkeling en/of bioinformatica data-analyse(s).

Verschillende technieken zijn en worden intussen binnen BRIGHTcore ontwikkeld om een volledige waaier aan genoom-wijde analyses aan te bieden:
1. DNA/genomics sequencing:

  • voor een set van genen (genenpanel)
  • voor alle genen (exoom)
  • voor het volledige DNA (genoom) 
2. RNA/transcriptomics sequencing:
  • voor het volledige RNA (totaal RNA)
  • voor het RNA dat enkel het DNA van genen overschrijft en codeert voor eiwitten (mRNA)
  • voor kleine RNA moleculen (sRNA) waaronder micro-RNAs (miRNA)
  • voor niet-coderend RNA (non-coding RNA)
3. Epigenomics sequencing:
  • voor analyse van DNA-methylatie (targeted) methyloom: Methyl-seq)
  • voor analyse van histonmodificatie en chromatine remodellering (ChIP-seq, MeDIP-seq)

Meer informatie vindt u op www.BRIGHTcore.be.