Laatste update: 15/03/2016

Disclaimer | Colofon

Disclaimer

De website is louter informatief en niet-bindend.
Het Centrum voor Medische Genetica en zijn personeel zijn niet verantwoordelijk voor verkeerde interpretatie van de aangeboden informatie. Voor precieze informatie moet u contact opnemen met het CMG.
De informatie in de site is evenmin bedoeld als vervanging van het medisch advies van artsen. Voor gezondheidsaangelegenheden wordt u verzocht een arts te raadplegen, en dan vooral in het geval van symptomen die een diagnose of medische aandacht vereisen.

Webmaster

Voor vragen over de opbouw en in houd van de site: Sonia Van Dooren
sonia.vandooren@uzbrussel.be

Copyright

Centrum Medische Genetica - UZ Brussel.
Deze website, de inhoud, de foto's en illustraties zijn auteursrechtelijk beschermd.
Ongepast of onrechtmatig gebruik vormt een inbreuk op deauteursrechten en is een strafbaar misdrijf.
De originele informatie van deze website mag enkel gebruikt worden als de bron duidelijk vermeld wordt.

Fotografie

© Bart Moens - beelden met de benaming fotobart
© Centrum voor Medische Genetica, UZ Brussel
© Shutterstock - beelden met deze benaming

Verantwoordelijke uitgever

Prof. Dr. Maryse Bonduelle
Universitair Ziekenhuis - Vrije Universiteit Brussel
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel - België

Ontwerp en productie - Magelaan, Gent


Inhoud en copywriting
Sonia Van Dooren (CMG)
Françoise Opsomer (Magelaan).

Creatie illustraties
Magelaan cvba