Laatste update: 30/11/2016

Wij zijn er voor u

Het Centrum voor Medische Genetica (CMG) is een van de speerpunten van het UZ Brussel, het universitaire ziekenhuis dat verbonden is aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Ons centrum is een van de acht in België waar aan erfelijkheidsonderzoek wordt gedaan.
Zie ook Onze partners.


Deel van het UZ Brussel

De VUB - en dus ook het UZ Brussel - is een Nederlandstalige instelling. De voertaal in het ziekenhuis is dan ook het Nederlands.
Toch spreken heel wat van onze medewerkers ook Frans en/of Engels. Zo kunnen we anderstalige en buitenlandse patiënten die bij ons aankloppen – o.a. voor een PGD-behandeling – vaak helpen in hun eigen taal.
Het UZ Brussel respecteert elk geloof en elke ideologie. Aarzel daarom niet om ons op de hoogte te stellen van religieuze of andere factoren die je behandeling kunnen beïnvloeden.

<top>