Laatste update: 28/06/2017

Wegwijs voor professionelenDoorverwijzing van en informatie voor patiënten

Modelstamboom die u verder kan aanvullen met patiëntgegevens bij de doorverwijzing.

Als u een patiënt voor een consultatie doorverwijst naar het CMG van het UZ Brussel, helpt u ons door een zo volledig mogelijk dossier samen te stellen. Dat omvat:

 • de medische geschiedenis van de patiënt(en),
 • de medische geschiedenis van zijn en/of haar familie,
 • eventuele bestaande testresultaten,
 • indien mogelijk de stamboom van de persoon/personen in kwestie. Die kan u eventueel samen met hem of haar opstellen. 
  Download hier het model stamboom.

 

Om alle uitleg in deze site goed te kunnen begrijpen, is de verklarende woordenlijst een handig instrument.

Verdere informatie die uw patiënt nodig kan hebben:

 • Praktische informatie over de inschrijving voor een consultatie of afspraak.
  Gebeurt de doorverwijzing in het kader van een (mogelijke) zwangerschap, herinner uw patiënt(en) er dan aan dat beide partners – in casu de biologische ouders – zich moeten inschrijven bij het eerste bezoek en eventuele vervolgconsultatie(s) in ons ziekenhuis.
 • Het Consultatieschema kan u raadplegen om te zien wanneer de patiënten bij ons terechtkunnen voor welke soort consultatie.
  Als u echter een patiënt zou hebben met een bijzondere vraag, aarzel niet om het secretariaat te contacteren (zie Contact).
  Zij zullen uw vraag of verzoek doorspelen aan de bevoegde arts.
 • Praktische informatie in verband met de uitvoering van een prenatale test.
 • Documenten die met een behandeling of consultatie gepaard gaan: geïnformeerde toestemmingen.
 • Informatie over (de afwerktijd van) testresultaten.
 • Voor testen die ons vanuit andere centra bereiken, bezorgen wij de testresultaten aan de aanvragende arts en aan het doorverwijzende centrum.
  Niettemin vinden wij het erg belangrijk dat de resultaten goed geduid worden en voor de patiënt in de juiste context geplaatst. Daarom nodigen wij de patiënt(en) graag uit voor een consultatie met een CMG-klinisch geneticus.
 • Informatiebrochures over diverse genetische onderwerpen.
 • Financiële informatie, incl. het overzicht van de remgelden.