Laatste update: 22/05/2017

Wegwijs voor patiënten


Financiële informatie voor patiënten

Betaling kan alleen met bankkaart, creditcard of via overschrijving (voor facturen).
Cash of cheques worden niet aanvaard. • Voor Belgische patiënten die in regel zijn met de mutualiteit betaalt het RIZIV de prestaties van het CMG grotendeels terug. Wat overblijft is het remgeld.
 • Als je bij je inschrijving in het ziekenhuis je mutualiteitgegevens hebt doorgegeven, zal je enkel het remgeld moeten betalen.
 • In bepaalde situaties, die afhankelijk zijn van de aard en de complexiteit van je aandoening, betaalt het RIZIV de volledige kost van de consultaties terug. Je bent het remgeld dan niet verschuldigd.
 • Hetzelfde geldt als omwille van de aard en de complexiteit van je aandoening de bloedstaaltjes voor analyse naar het buitenland gestuurd moeten worden. Dan is er geen kost voor jou, ook geen remgeld voor het labo-onderzoek. De kost wordt in deze gevallen betaald via een conventie tussen de genetische centra en het RIZIV. Het budget toegekend door het RIZIV is echter beperkt en ontoereikend om alle kosten voor deze analyses te recupereren. 
 • AIs je dossier bij ons onvolledig is, zullen we je het volledige bedrag aanrekenen. Je krijgt dan een groen formulier dat je kan indienen bij je mutualiteit.

Patiënten zonder Belgische mutualiteit – bv. buitenlandse patiënten – dragen de volledige kost van de prestaties en/of hun behandeling zelf.

Daarvoor meld je je na de consultatie opnieuw aan bij de dienst Inschrijvingen.
Je betaalt enkel het remgeld, elektronisch, met een bank- of creditkaart.
Als je je niet opnieuw aanmeldt, krijg je een factuur toegestuurd voor het volledige bedrag. Bij je mutualiteit kan je dan achteraf een deel van de kosten recupereren.

 

Betalingsgegevens UZ BrusselCentrum voor Medische Genetica

BANKIDENTIFICATIE
KBC BANK - BIC KREDBEBB
IBAN BE 86 43240168 7150

 • Voor uitgevoerde analyses krijg je een factuur toegestuurd, hetzij voor het remgeld, hetzij voor het volledige bedrag. Die factuur betaal je per overschrijving.
 • Factuur ontvangen zonder dat je UZ-Brusselpatiënt bent? Dat is mogelijk.
  Soms krijgen wij namelijk toegestuurd door andere centra. Zij hoeven er hun patiënten niet per se van op de hoogte te brengen dat de analyse aan ons werd uitbesteed.
  Het resultaat van het onderzoek bezorgen we aan de aanvragende arts en het doorverwijzende centrum in kwestie, niet aan de persoon voor wie het onderzoek bedoeld was. De factuur gaat echter wel naar die persoon.

 • Voor patiënten die een PGD-behandeling ondergaan, verloopt de facturatie en betaling van de IVF/ICSI-behandeling via het CRG.
  Ook daar geldt een onderscheid tussen patiënten die aanspraak kunnen maken op terugbetaling en zij die dat niet kunnen doen.  (zie www.crg.be/financieel#zonder-mutualiteit)
 • Niet-gerechtigde patiënten moeten hun behandeling betaald hebben voor ze eraan kunnen beginnen.
  Voor de laboprestaties van het CMG in het kader van een PGD-behandeling wil dat zeggen dat het volledige bedrag voor de voorbereidende bloedonderzoeken van de wensouders betaald moet zijn voor aan de ontwikkeling van de test wordt begonnen. 
 • Let wel!
  Mutualiteitspatiënten moeten voor een fertiliteitsbehandeling aan specifieke voorwaarden voldoen om de behandeling terugbetaald te krijgen. M.a.w. mutualiteitsgerechtigd zijn staat niet gelijk aan recht hebben op terugbetaling.

Meer informatie bij uw PGD-counselor of via het CRG Contactcentrum.
Codenummer
Omschrijving
Honoraria (met mutualiteit)
Remgeld
Genetisch advies
102572
Algemeen
€ 36,25
maximaal € 13,33
589750-589761
Standaard
€ 229,42
€ 0,00
589772-589783
Complex
€ 625,10
€ 0,00
Cytogenetische onderzoeken
565014-565025
Conventionele karyotypering
€ 301,39
€ 8,68
565036-565040
Eenvoudig moleculair (bv. FISH)
€ 187,72
€ 8,68
565051-565062
Complex moleculair (genoomwijd)
€ 602,78
€ 8,68
Prenatale onderzoeken
565611-565622  Niet-invasieve prenatale test (NIPT)  € 260,00  € 8,68
565176-565180
Cytogenetische afwijking
€ 475,55
€ 8,68
565191-565202
Genetische aandoening
€ 475,55
€ 8,68
Pre-implantatie genetische diagnostische onderzoeken
565213-565224
Cytogenetische PGD-oppuntsstelling
€ 187,72
€ 8,68
565235-565246
Moleculair genetische PGD-oppuntstelling
€ 2.085,73
€ 8,68
565250-565261
Cytogenetische PGD-cyclus
€ 1.564,30
€ 8,68
565272-565283
Moleculair genetische PGD-cyclus
€ 1.564,30
€ 8,68
Kweek
588674-588685
Amniotische cellen of trofoblasten
€ 118,89
€ 8,68
565294-565305
Fibroblasten of getransformeerde lymfoblasten
€ 118,89
€ 8,68
Moleculaire onderzoeken
565316-565320
HFE-gen
€ 79,26
€ 8,68
565331-565342
Enkelvoudig (=< 3 mutaties/gen)
€ 79,26
€ 8,68
565353-565364
CFTR-gen
€ 158,52
€ 8,68
565390-565401
FMR1-gen
€ 158,52
€ 8,68
565412-565423
Predictief neurodegeneratief (naar familiale mutatie)
€ 158,52
€ 8,68
565434-565445
Predictief familiaal kanker (naar familiale mutatie)
€ 158,52
€ 8,68
565456-565460
Complex (niveau 1)
€ 365
€ 8,68
565471-565482
Complex (niveau 2)
€ 570,45
€ 8,68
565493-565504
Complex (niveau 3)
€ 1.407,87
€ 8,68
565515-565526
Complex familiale kanker (niveau 1)
€ 365
€ 8,68
565530-565541
Complex familiale kanker (niveau 2)
€ 570,45
€ 8,68
565552-565563
Complex familiale kanker (niveau 3)
€ 1.407,87
€ 8,68
Dosering
588711-588722
Eenvoudig (1 enzym)
€ 119,93
€ 8,68
565574-565585
Eenvoudig (1 enzym: supplementair onderzoek)
€ 62,57
€ 8,68
565596-565600
Complex
€ 634,06
€ 8,68