Laatste update: 28/06/2017

Ondersteunende diensten

Wilt u als professioneel weten hoe u een staalaanvraag moet indienen en wat de specifieke vereisten zijn voor elke test?
Zie Wegwijs voor professionelen.
Voor meer informatie daarover kunt u ook telefonisch terecht bij het laboscretariaat


Het labosecretariaat medische genetica

Het CMG onderzoekt niet alleen stalen van eigen patiënten, maar krijgt die ook van andere centra toegestuurd. Doordat er zoveel genetische tests bestaan, specialiseren de verschillende centra zich namelijk in bepaalde onderzoeken.

Alle aanvraagformulieren gaan eerst door de handen van de medewerkers van het Labosecretariaat.
Zij voegen de aanvraaggegevens toe in het klinisch werkstation (KWS) aan het elektronisch medisch dossier (EMD) van de patiënt of maken een EMD aan als de patiënt nieuw is in het UZ Brussel.

Ze controleren meteen of de informatie op het aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld. Is dat niet het geval, dan kan het labo niet starten met de testen.

In Wegwijs vindt u onder Aanvraagformulieren en instructies meer uitleg over alles wat het labosecretariaat nodig heeft om uw aanvraag te kunnen verwerken.
Hier kan u meteen de verschillende aanvraagformulieren downloaden.

Wat het labosecretariaat niet doet, is rechtstreeks vragen van patiënten beantwoorden, noch over de stand van zaken (timing) van een onderzoek, noch over vragen i.v.m. de resultaten daarvan. Als patiënt kan je terecht bij het algemene CMG-secretariaat, waar ze je verder zullen helpen en indien nodig doorverwijzen naar Consultatie CMG.


Na een chromosomaal, biochemisch of DNA-onderzoek stelt het CMG een protocol (verslag van het onderzoek) op. Bij standaardonderzoeken en –resultaten gebeurt dat door het labosecretariaat. In alle andere gevallen staan de laboverantwoordelijken in voor de opstelling van het protocol en de authorisatie van alle protocols. De finale validatie gebeurt door een erkend klinisch geneticus.
Daarna gaat het protocol via het labosecretariaat naar de aanvrager: hetzij per post, hetzij elektronisch. Dat laatste is alleen mogelijk als de aanvrager aangesloten is bij MediBRIDGE.
Met eventuele vragen over de laboprotocols kunt u als aanvrager bij het labosecretariaat terecht (Contact). Indien nodig zullen de medewerkers u doorverwijzen naar de juiste laboverantwoordelijke.