Laatste update: 30/11/2016

Onze partners

Genetisch onderzoek overkoepelt verschillende takken in de geneeskunde.
Onze genetica-experten werken dan ook vaak samen met andere medische specialisten: kinderneurologen, psychologen, logopedisten, kinesitherapeuten, chirurgen, etc.
Ook interdisciplinair overleg – met medische partners van binnen en buiten het UZ Brussel – maakt deel uit van onze courante werking.


Partners in eigen huis

Het Centrum voor Medische Genetica (CMG) is een van de speerpunten van het UZ Brussel, het universitair ziekenhuis dat verbonden is aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Hieronder vind je links naar de diensten, instellingen en organen waarmee het CMG samenwerkt.
Een aparte vermelding verdient daarbij de Commissie medische ethiek.


 • UZ Brussel – Universitair Ziekenhuis Brussel 
 • VUB – Vrije Universiteit Brussel 
 • REGE – Onderzoeksgroep Reproduction and Genetics 
 • CRG – Centrum voor Reproductieve Geneeskunde 
 • CHVZ – Centrum voor hart- en vaatziekten UZ Brussel
 • Kinderziekenhuis – Kinderziekenhuis UZ Brussel 
 • Oncofertiliteit – Het multicisciplinaire team “Kanker en vruchtbaarheid
 • Oncologisch centrum – Oncologisch Centrum UZ Brussel 

<top>

Het CMG overlegt voor heel wat specifieke genetische aandoeningen in teamverband met experten uit verschillende disciplines. Dit multidisciplinair overleg voor zeldzame aandoeningen organiseren we grotendeels in eigen huis, maar ook op nationaal niveau.

In het UZ Brussel

 • Andrologie en donorproblemen
 • Autisme (RCA)
 • Cardiogenetica
 • Centrum prenatale diagnose
 • Endocrinologie
 • Familiaal kanker
 • Geno-dermatosen
 • Klinefelter
 • Metabole aandoeningen
 • Mitochondriale aandoeningen
 • Neuromusculaire aandoeningen
 • Oftalmogenetica
 • Ontwikkelingsneurologie
 • PGD
 • Schisis
 • Tubereuze sclerose

Buiten het UZ Brussel

 • Mitochondriaal team
 • Nationale dysmorfologie werkgroep

<top>
Genetisch onderzoek stelt de betrokken artsen en onderzoekers vaak voor een ethische vraag. Vaak is het moeilijk om daar meteen een antwoord op te bieden. In de Reflectiecel Bio-ethiek kunnen zij over die kwesties overleggen met andere artsen.
De reflectiecel heeft een aantal vaste leden uit verschillende disciplines, aangevuld met experten die geconsulteerd worden in functie van een bepaalde vraag. De cel komt regelmatig samen en kan dringend worden samengeroepen als dat nodig is.

<top>