Laatste update: 22/05/2017

De PGD-behandeling praktisch


Geïnformeerde toestemmingen

Aan het begin van een PGD-behandeling vragen we je om een aantal beslissingen te nemen en schriftelijk je toestemming te geven. Dat gebeurt via een aantal contracten:

  • de toestemming voor PGD;
  • de toestemming voor medisch begeleide voortplanting;
  • de beslissing over de bestemming van boventallige embryo’s;
  • de toestemming voor wetenschappelijk onderzoek met gebruik van menselijke gameten en embryo’s;
  • in voorkomend geval: de toestemming voor het gebruik van donorsperma;

Het toestemmingscontract voor de PGD-behandling neem je normaal gezien door met de genetische counselor aan het begin van je PGD-behandeling.
De fertiliteitscounselor zal de andere geïnformeerde toestemmingen met jou/jullie overlopen in de counseling die aan de IVF-ICSI-behandeling voorafgaat.

Met de ondertekening van elk contract geef je (allebei) te kennen dat je voor de start van de behandeling uitgebreid geïnformeerd bent over alle medische aspecten van de behandeling en dat die informatie voldoende was om je weloverwogen beslissing op te baseren.

Elke beslissing die je neemt, kan je later nog herzien, maar dat moet steeds schriftelijk gebeuren. Hebben jullie het oorspronkelijke toestemmingsformulier als paar ondertekend, dan moeten jullie alleen de gewijzigde beslissing ondertekenen.