Laatste update: 15/05/2017

PGD: wat, waarom en voor wie?

Als je kinderwens hebt en tegelijk een genetisch probleem, kan je in het UZ Brussel terecht voor een bijzondere behandeling: PGD of pre-implantatie genetische diagnose.

PGD houdt in dat embryo’s verkregen via in-vitrofertilisatie (IVF), eerst genetisch worden onderzocht en dan pas in de baarmoeder ‘teruggeplaatst’. 

PGD-expertise in UZ Brussel

De eerste PGD werd in 1990 in Groot-Brittannië uitgevoerd. Sindsdien wordt de techniek in gespecialiseerde centra wereldwijd toegepast. Sinds 1993 gebeurt dat ook in het UZ Brussel.
Onze PGD-kliniek is intussen uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende in Europa.

Ook wat betreft het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen geboren uit een PGD-behandeling staat het UZ Brussel aan de absolute top: als een van de weinige centra ter wereld hebben wij consequent alle baby’s opgevolgd die wij via deze behandeling op de wereld hebben helpen zetten. Voor de PGD-kliniek maakt deze postnatale follow-up onlosmakelijk deel uit van de behandeling.


Voor wie?

Alleen mensen met een verhoogd risico op een kind met een genetische afwijking komen in aanmerking voor PGD. 'Verhoogd risico' kan betekenen dat zij drager zijn van of zelf aangetast door een specifieke genetische aandoening. Jammer genoeg komen nog niet alle genetische aandoeningen in aanmerking, maar wel bijzonder veel.

Belangrijk is dat we voldoende informatie hebben over de aandoening, zodat we weten waar we het genetisch defect moeten zoeken in de cellen van het embryo.

  • Daarom vragen we het originele rapport van een genetisch centrum waarin het genetisch defect duidelijk beschreven staat.
  • Ook hebben we vaak familiestalen nodig en – in dat geval – het originele genetische rapport van de (aangetaste) familieleden.

De ontwikkeling van een PGD-test is specifiek voor één paar in zijn familiale context en vraagt daarom behoorlijk wat tijd. Dat kan frustrerend zijn want precies bij kinderwens is tijd een cruciale factor.
Voor aandoeningen waarvoor we in het verleden reeds een PGD-test ontwikkeld hebben, kunnen we de voorbereidende fase meestal redelijk kort houden. Dat is niet altijd zo voor nieuwe, doorgaans zeldzame aandoeningen. In dat geval is er helaas een wachtlijst, die bepaalt wanneer we effectief aan de testontwikkeling kunnen beginnen.

Wil je weten hoe de behandeling verloopt? Klik op Voortraject en lees van daaruit verder.