Laatste update: 16/05/2017

Soorten consultaties

  
In de medische genetica maken we onderscheiden tussen twee cruciale fasen in een mensenleven:

  • prenataal: voor de geboorte, en
  • postnataal: na de geboorte.

In het eerste geval onderzoeken we:In een postnatale consultatie zien we een patiënt als baby, kind, jongere of volwassene.

Zie ook Prenataal Praktisch en Consultatieschema.


Preïmplantatie genetische diagnose

Een andere mogelijke situatie is dat je weet dat één van jullie beiden – soms jullie allebei – drager is/zijn van een erfelijke aandoening. Als je zou willen vermijden dat je de aandoening doorgeeft aan jullie baby, kunnen we bekijken of jullie in aanmerking komen voor een PGD-behandeling.
Een PGD-behandeling is de combinatie van een IVF/ICSI-behandeling en een preïmplantatie genetische diagnose (PGD) van de embryo's.
Voor er in de behandeling overgegaan wordt tot de embryotransfer, voeren we in het laboratorium een genetisch onderzoek uit en kunnen we op basis daarvan een gezond embryo selecteren voor terugplaatsing in de baarmoeder.

De IVF/ICSI-behandeling zal je doorgaans in het CRG van UZ Brussel ondergaan, maar het CMG werkt ook samen met andere fertiliteitscentra.