Laatste update: 16/05/2017

Soorten consultaties

  
In de medische genetica maken we onderscheiden tussen twee cruciale fasen in een mensenleven:

  • prenataal: voor de geboorte, en
  • postnataal: na de geboorte.

In het eerste geval onderzoeken we:In een postnatale consultatie zien we een patiënt als baby, kind, jongere of volwassene.

Zie ook Prenataal Praktisch en Consultatieschema.


Psychologische begeleiding van patiënten

Als je vermoedt dat je een erfelijke aandoening hebt en je wil dat laten onderzoeken, dan kan dat heel wat bezorgheden en psychische klachten met zich brengen.
Bovendien neemt een diagnosestelling soms de nodige tijd in beslag. Voor jou als patiënt is deze wachttijd wellicht een moeilijke en onzekere periode.
Ook als blijkt dat je een aandoening hebt of moet vaststellen dat een van je familieleden erdoor getroffen is, kan je de nood aan hulp ervaren om dit te verwerken.
En verder heeft een genetische diagnose ook praktische en administratieve consequenties. Ook daar proberen we oplossingen te vinden.

Een goede multidisciplinaire omkadering voor jou als patiënt is daarom een belangrijk aspect van onze consultaties. Onze specialisten genetici worden tijdens een consultatie vaak geassisteerd door een psychosociale medewerker, hetzij;

  • een sociaal verpleegkundige,
  • een psycholoog, 
  • in het geval van een PGD-behandeling, de PGD-counselor
  • of een genetische counselor.

Dit brengt geen extra kosten mee: de psychosociale counseling is begrepen in de consultatie van de arts-geneticus.


De psychosociale medewerker is vaak al aanwezig bij een intakegesprek. In de loop van je behandeling of het onderzoek naar je erfelijke risico, kan je bij die medewerker terecht met je vragen en zorgen.
Afhankelijk van je medische situatie en je noden, word je eventueel individueel door een psychosociaal medewerker gezien.
Tot slot kan de psychosociale medewerker aanwezig zijn bij de resultaatbespreking van het genetisch onderzoek en/of tijdens de afsluitende consultatie met de arts-geneticus.

Bij PGD treedt de (genetische) 'PGD'- counselor tegelijk op als coördinator van je behandeling.
Als wensouder met een erfelijke belasting onderga je namelijk een MBV-behandeling. Je wordt daarin begeleid door een counselor van het CRG, de fertiliteitskliniek van het UZ Brussel. De PGD-counselor staat in voor het stroomlijnen van het genetische luik van je behandeling meer bepaald de genetische diagnose van je embryo’s. Zij is er voor jou als je daar vragen over hebt. Daarnaast zorgt zij ervoor dat je behandelingstraject in het CMG en dat in het CRG naadloos op elkaar aansluiten.